61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej oraz pracowników firm i instytucji

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE to wdrażanie systemu zarządzania opierającego się na zbudowaniu w każdym obszarze sprawnie działających zależności pomiędzy celami, planami, zadaniami oraz kontrolą. Korzyści dla organizacji:

 • poprawienie efektywności funkcjonowania całej firmy połączone z optymalizacją kosztów
 • reorganizacja i doskonalenie poszczególnych komórek organizacyjnych w firmie
 • rozwijanie umiejętności menadżerskich wśród kadry kierowniczej - szkolenia
 • tworzenie spójnych procedur działania w każdej sytuacji obejmujących wszystkie działy w firmie
 • obserwacje i analiza aktualnego systemu zarządzania oraz procesu pracy
 • Etapy wdrażania systemu zarządzania:
 • obserwacja istniejącego podejścia i systemu zarządzania
 • kompleksowa analiza wszystkich procedur i procesów już istniejących
 • studia nad obecną efektywnością każdego obszaru oraz kosztami, które są generowane
 • opracowywanie dla każdego obszaru nowego systemu zarządzania opartego na ciągu logicznym: cel- plan- zadania-kontrola
 • praca przede wszystkim z kierownictwem, ale również z podwładnymi
 • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu systemu
 • wspólne z kierownikiem opracowywania założeń nowego systemu
 • działanie każdego obszaru jest zdeterminowane celami i planami zarządu wobec działalności całej firmy
 • zbudowanie sprawnego kanału przepływu informacji pomiędzy działami w firmie
 • opisanie nowych procedur działania
 • stworzenie podręczników nowego systemu dla każdego obszaru w firmie
 • szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla załogi z nowego systemu
 • pomoc w początkowych fazach działania nowego systemu
 • opracowanie i przedstawienie korzyści, jakie niesie praca z nowym systemem
 • audyt nowego systemu zarządzania
 • szkolenia dla kierowników z zakresu sprawnego i efektywnego audytowania nowego systemu
 • indywidualne podejście do każdego obszaru
 • systematyczna praca z załogą firmy
 • wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników firmy

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl