61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / Primus Nominatus

Primus Nominatus

Sprawdzanie i potwierdzanie osiągnięć jakościowych firm i instytucji międzynarodowymi certyfikatami jakości (kompleksowa diagnoza i ukierunkowanie na wdrażanie Zarządzania przez Jakość)

W Unii Europejskiej każda dobra i doceniana przez odbiorców organizacja posiada certyfikat jakości. Posiadać certyfikat to przede wszystkim spełniać i respektować standardy:

  • Prawne- dyrektywy często branżowe, zarządzenia, wytyczne, rozporządzenia, ustawy
  • Ekonomiczne- obniżenie kosztów produkcji, kosztów działalności; poprawa organizacji pracy oraz ciągłe doskonalenie
  • Społeczne- nowoczesna organizacja musi być nowocześnie zarządzana: ochrona interesów producenta i konsumenta; zasady postępowania wobec partnerów społecznych: pracowników, dostawców, klientów i odbiorców oraz społeczności lokalnej.

BCBC - prowadzi systematycznie audity rynkowe. Analiza jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych produktów oraz usług w niezależnych akredytowanych jednostkach badawczych, pozwala na dokonanie obiektywnej oceny. Na bazie uzyskanych wyników oraz stosowanych powszechnie badań benchmarkingowych Rada Ekspertów typuje wybrane organizacje nominując je do międzynarodowego certyfikatu jakości „Primus Nominatus”(łac.) ”Nominowany Najdoskonalszym”(pol.).Wyróżnione podmioty mają prawo do korzystania z certyfikatu i znaku towarowego w komunikacji społecznej i działaniach marketingowych w tym umieszczania znaku „Primus Nominatus” na oferowanych produktach i usługach, oraz we wszelkiej komunikacji z odbiorcami i partnerami. Zauważalny wzrost konkurencyjności i aktualna sytuacja gospodarcza wymagają szczególnego otwarcia na jakość i ciągłe doskonalenie. Wszystkie organizacje poddające się w późniejszym etapie wizytacji dodatkowo otrzymują wiedzę w postaci oceny sposobu zarządzania w oparciu o światowe standardy i kryteria jakości. Takie podejście pozwala nie tylko zapewnić byt podmiotom gospodarczym, ale również daje im szansę na wyprzedzenie konkurencji w podnoszeniu jakości wyrobów, technologii i organizacji pracy oraz sprzyja osiąganiu trwałych sukcesów rynkowych.

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl