61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / Natryski bezpieczeństwa

Natryski bezpieczeństwa

Specjalistyczne urządzenia –natryski bezpieczeństwa

Natryski bezpieczeństwa- wielokrotnie uratowały zdrowie i życie pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.
Jednocześnie należy dodać, że bardzo istotnym jest zabezpieczenie firm i innych organizacji np. szkół w tzw. oczomyjki. Wszędzie tam, gdzie grodzi niebezpieczeństwo utraty, bądź uszkodzenia wzroku z różnych niezależnych przyczyn np. w szkołach w czasie prac praktyczno- technicznych( obróbka drewna, piłowanie metali, doświadczenia fizyczno- chemiczne lub inne), lub podczas zajęć sportowych(bieżnie, boiska sportowe lub inne), gdzie liczy się każda minuta -takie urządzenie jest nie tylko koniecznością, ale wymogiem prawa.

natryski1.jpg

natryski2.jpg

Oczomyjki

Urządzenia umożliwiają przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody. Strumień wody wypływający z głowic natryskowych jest na tyle wystarczający i delikatny, że gwarantuje doskonałe zmycie i wypłukanie oczu. Na głowicach natryskowych umieszczone są kapturki chroniące przed zanieczyszczeniami z zewnątrz: pyłem i kurzem.
W głowicach znajdują się filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej.

NOWOŚC I HIT ROKU - nie ma konieczności podłączenia do instalacji wodociągowej. Urządzenie posiada zasilanie własne wystarczające na 15 minut przemywania!!!

natryski3.jpg

Prysznice ratunkowe (natryski bezpieczeństwa)

 

Prysznice ratunkowe swoją funkcją przeznaczone są do spłukiwania całego ciała.
Prysznice takie są niezbędne, gdy:

  • występują duże ilości szkodliwych substancji np.: w miejscach produkcji, przeładunku i magazynowania chemikaliów
  • substancje żrące występują w instalacjach lub zbiornikach pod ciśnieniem i wyciek

natryski4.jpg

Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji posiada w ofercie w zależności od potrzeb organizacji różnorodne specjalistyczne urządzenia bezpieczeństwa do przemywania oczu i oczyszczania szkodliwych substancji całego ciała. Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl