61 656 97 11               

sekretariat@bcbc.pl

Strona główna / Oferta / BHP i PPOŻ

BHP i PPOŻ

BHP i Ppoż. ocena stanu faktycznego organizacji, szkolenia

 • Kompleksowe zabezpieczenie zakładów pracy w zakresie BHP oraz Ppoż :
  — na zasadzie specjalisty-inspektora ds. bhp i ppoż.,
  — służb nadzoru nad sprawami bhp i ppoż.,
  — organów doradczych w zakresie bhp i ppoż.
 • Szkolenia z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej: wstępne, okresowe i specjalistyczne dla wszystkich grup pracowników, oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej (przedlekarskiej).
 • Zaopatrywanie obiektów w pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze wg Polskich Norm, atestowane gaśnice oraz skrzynki hydrantowe do hydrantów wewnętrznych, a także armaturę do hydrantów zewnętrznych.
 • Przeglądy i konserwacje: ładowanie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty i koce gaśnicze).
 • Naprawy i konserwacje:
  — hydrantów,
  — sieci hydrantowych,
  — badanie wydajności i ciśniania hydrantów,
  — szczelność węży hydrantowych.
 • Oceny po pożarze dla firm ubezpieczeniowych
 • Obliczanie obciążenia ogniowego- wyliczanie zaopatrzenia wodnego, zakwalifikowanie kategorii obiektu
 • Instrukcje bezpieczeństwa Pożarowego (I.B.P.) dla każdego obiektu. Sporządzamy instrukcje wymagane prawem
 • Plany ratownictwa: opracowanie planów ratownictwa technicznego, chemicznego i planów obrony przeciwpożarowej lub ewakuacji ludzi.
 • Oceny ryzyka zawodowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektów budowlanych i terenów.
 • Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji wymagane na podstawie §13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r. Nr 80, poz. 563).
 •  Prace specjalistyczne:
  — zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo, np. prace spawalnicze, inne z użyciem ognia otwartego;
  — osuszanie budynków;
  — inne adekwatne prace według wymagań klienta.
 • Wewnętrzne-zakładowe regulaminy wydawania odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochronnego.
 • Oceny obiektów przed wznowieniem lub zawarciem ubezpieczeń ogniowych w celu określenia stopnia ryzyka, profesjonalnego ustalania przyczyn powstania pożarów i innych szkód ubezpieczeniowych: np. budowlanych, huraganowych i od wyładowań atmosferycznych.
 • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, oceniającej ryzyko zapłonu, zawierającej: prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej, obecność źródeł zapłonu (włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi), identyfikacji substancji i stosowanych procesów, określenie specjalnych środków podejmowanych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem z oznaczeniem punktów wejścia znakami ostrzegawczymi.

Primus Nominatus, Systemy zarządzania, Primus In Emporio, Zarządzanie, Audyty, BHP i Ppoż, Ergonomia, Szkolenia i warsztaty, Opłaty środowiskowe, Działy sprzedaży, Strony www, Natryski bezpieczeństwa, Środki unijne, Projekty specjalistyczne

© 2017 BCBC. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl